Gichin Funakoshi - Shotokai

Gichin Funakoshi - Shotokai

Shotokai masters

Shotokai masters

Masters

Masters

Previous Next
Shotokai Karate-Do - Vol. 1 Shotokai Karate-Do - Vol. 1
Gichin Funakoshi - Shotokai Gichin Funakoshi - Shotokai
Shotokai masters Shotokai masters
Masters Masters

Kumite
 

Som det fremgår fra skemaet, kan man se at Kumite er opdelt i to hovedgrupper, disse er Yakusoku kumite og Jiyu Kumite. Yakusoku kumite betyder så meget som forudbestemt kamp, og Jiyu Kumite betyder fri kamp.

Ser man på hovedgruppen Yakusoku kumite er denne igen opdelt i flere undergrupper der indeholder Tanren Kumite, Kihon Kumite, Yakusoku Jiyu Kumite og Oyo Kumite. Den anden hovedgruppe er Jiyu Kumite, som indeholder en undergruppe med elementerne Jiyu Keiko Kumite og Jiyu Kumite.
 

YAKUSOKU KUMITE

 

Lad os lægge ud med den første hovedgruppe, Yakusoku kumite.
I Yakusoku kumite gælder det om at indøve grundteknik samt korrekt udførelse af denne med den korrekte timing. Andre væsentlige nøglepunkter er:

  • Maai 間合い
    Maai kan bedst oversættes med "interval". Denne refererer til distancen mellem de to kæmpende. Maai indebærer også den tid der vil tage for at tilbagelægge distancen, samt rytme og vinklen af angrebet.

  • Tai sabaki 体捌き
    Tai Sabaki refererer til hele kroppens bevægelse eller ompositionering af kroppen. Forsvarer flytter sig så han opnår en mere fordelagtig position i forhold til angriber. Teknik er her en væsentlig faktor frem for fysisk styrke.

 

TANREN KUMITE

Kumite betyder så meget som kamp. Tanren oversat til Dansk betyder hærdning, smedning, disciplinere. Betydningen af ordet Tanren er vel meget passende for begynderstadiet. Den bedste sammenligning finder man i ordet eksercits, og det er lige nøjagtig hvad Tanren Kumite er. Tanren Kumite trænes meget striks så teknikkerne fra starten bliver indlært på den rigtige måde.
I undergruppen Tanren Kumite finder vi Kumite elementerne Gohon Kumite og Sanbon Kumite. Efterfølgende er en beskrivelse af de to elementer i deres grundlæggende form.

GOHON KUMITE: 5 trins kamp, som består af nogle få stødteknikker, spark og parader, til udvikling af grundteknik.

SANBON KUMITE: 3 trins kamp, som består af stødteknikker, spark og parader, til udvikling af grundteknik.

Det man opnår ved træning af Gohon og Sanbon Kumite er at kroppens fysiske parathed udvikles, forbedring af kropsstilling (Migamae), samt en mental forbedring (Kigamae). Vejtrækning samt benarbejde (Unsoku) er også afgørende faktorer som udvikles.

 

KIHON KUMITE

Kihon betyder så meget som basis, og dette skal opfattes som grundtræning.

I undergruppen Kihon Kumite finder vi Kumite elementerne Kihon Ippon Kumite, Okuri Ippon Kumite og Kaeshi Ippon Kumite. Fælles for alle tre kumite former er, at fokus ligger på stillinger (Dachi), rotation og placerings evne i forhold til angriber. Efterfølgende er en beskrivelse af elementerne i deres grundlæggende form.

KIHON IPPON KUMITE: 1 trins kamp, som består af stød, spark og parader, til udvikling af hastighed, styrke og grundteknik. Denne form for kumite er en naturlig videreudvikling fra det første trin, Tanren Kumite, og lægger især vægten på stillinger og rotation. Andre væsentlige punkter som udvikles via kihon ippon kumite er årvågenhed eller det at være parat (Zanshin). Det er også her man begynder at udvikle sin opfattelsesevne overfor sin modstander samt omgivelsen.
Fra start til slut skal der udvises den fornødne respekt, høflighed og ydmyghed.

OKURI IPPON KUMITE: 1 trins kamp, hvor der foretages to angreb, hvor kun den første er aftalt / forudbestemt. Nummer to angreb er frit, og baserer på angriberens vurdering af afstand samt andre faktorer.
Foruden de i kihon ippon kumite nævnte punkter, lægges der her meget vægt på udviklingen af Zanshin (det at være parat). Forsvarer skal, efter at have afsluttet sit første modangreb, øjeblikkeligt klargøre krop og sind og forberede sig på det andet angreb, som ikke på forhånd er aftalt. Her kommer også en ny faktor ind i spillet, nemlig Mikiri, som betyder så meget som ”ny afstand”. Dette på grund af den nye afstand mellem første og andet angreb. Denne er dog ikke så udpræget på dette stadie, men vil blive tydelig ved Okuri jiyu ippon kumite.

Okuri ippon kumite er en god forudgående træningsmetode, førend påbegyndelse af Okuri jiyu ippon kumite.

KAESHI IPPON KUMITE: Her gør de samme ting sig gældende som førnævnt. Det væsentlige ved Kaeshi ippon kumite er at, angriber bliver til forsvararer. Ydermere starter angreb fra shizentai, og forsvarer ved ikke om der angribes med højre eller venstre side. Det eneste angriber proklamerer er, højden af angrebet.

 

YAKUSOKU JIYU KUMITE

Yakusoku oversat til dansk betyder så meget som arrangement, eller det at man ”lover” hinanden noget. Her er der altså tale om aftalt fri kamp. Yakusoku jiyu kumite lægger op til en mere realistisk kampform, hvor udgangs stilling er kamae. Det er her op til angriber og forsvarer at vurdere afstanden til hinanden.
Et meget vigtig element ved denne kumite form er Tai sabaki. I de forudgående kumite former blev teknikker primært udført på en linie, men nu gælder det om at undvige angriberens angreb, samtidig med at vi anvender angriber's fremdrift og kraft imod ham. Forsvarer forsøger at stille sig i en bedre position i forhold til angriber. I Yakusoku jiyu kumite gælder det om at afgøre kampen hurtigst mulig med et afgørende modangreb (Ikken hissatsu = Det at afgøre kampen med et slag / At dræbe med et stød).

JIYU IPPON KUMITE: 1 trins kamp, som giver en mere realistisk opfattelse af kumite.
Denne form for kumite er principielt som kihon ippon kumite, lige bortset fra at udgangs stilling er kamae. Der lægges her vægt på afstandsvurdering (Maai), undvigelse (Tai Sabaki) samt anvendelse af angribers kraft. Forsvarer afslutter kampen med Ikken hissatsu.

OKURI JIYU IPPON KUMITE: 1 trins kamp i stil med Okuri ippon kumite. Okuri betyder så meget som ”at give igen” eller ”at følge op”. Fokus er som førnævnt. Mikiri, som betyder så meget som ”ny afstand”, vil her blive udviklet væsentlig bedre end ved Okuri-ippon-kumite.

YAKUSOKU KEIKO: Denne form for kumite kan bedst beskrives med ”Flere trins aftalt trænings kamp”.
Igen gør de før nævnte punkter sig gældende. Angiber får ved denne kumite form mulighed for at presse forsvarer. Dette medfører at forsvarer's reaktions evne styrkes.

 

OYO KUMITE

Oyo kumite åbner muligheden for en mere fri måde at anvende kumite teknikker på. Du får her muligheden for at afprøve egne personlige og kreative ideer. Ved den form for kumite annonceres angrebene ikke længere, som i de forudgående kumite former. Efterfølgende kamp former er med til at ”stresse” forsvarer.

RENTSUKI KUMITE: Flere støds kumite.
Nogen gange også kaldet Midare Kumite, da øvelsen indeholder både stød og spark. Denne form for kumite er ligeledes med til at ”stresse” og ”presse” forsvarer. Forsvarer udfører kontra teknik efter sidste angreb. Denne form for kumite egner sig særdeles godt i forbindelse med Tai sabaki.

HAPPO KUMITE: Kamp i 8 forskellig retninger.
Begrebet happo kumite dækker over, at man tænker i 8 forskellige retninger. Der kæmpes mod 2 eller flere modstandere. Denne form for træning kræver 100% af vores mentale opmærksomhed.
Happo kumite lægger primært vægt på zanshin, tai sabaki og maai.

KAKARI KEIKO: Overfalds træning.
Formålet med denne trænings form er, at køre parterne trætte på meget kort tid. Intensiteten af angreb øges konstant indenfor den aftalte tid, derfor bør denne trænings form udføres med 100% af vores fulde mentale energi.
Kakari keiko er en udfordring til konditionen, samt det at kunne opretholde fuld mental styrke, selvom trætheden sætter ind.

KUMITE GATA
Her trænes de enkelte teknikker fra de forskellige kata. Ideen med dette er at omsætte kata’ens teknikkerne til kumite. I første omgang trænes teknikkerne som de er i kata’en, men muligheden for at afprøve variationer er til stede.

 

JIYU KUMITE

JIYU KUMITE

 

I den sidste hovedgruppe finder vi jiyu keiko kumite og jiyu kumite. Og det er nu vi er inde på den rigtige form for kumite. Denne form for kumite er ikke beregnet på at score points ved et stævne, men derimod rå og uforfalsket kamp/selvforsvar.

JIYU KEIKO KUMITE:
Jiyu keiko kumite betyder så meget som fri trænings kamp. Denne form for kamp udføres som let- eller fuld kontakt.
Forbudte områder: Øjne, strube, skridt, knæ.
Forbudte teknikker: Bide, kradse, hive i håret.
Beskyttelsesudstyr: Valgfri. Dog anbefales følgende ved fuld kontakt: Skridtbeskytter (Brystbeskytter til kvinder), tandbeskytter, hovedbeskytter (hjelm), grappling handsker.

JIYU KUMITE: Den form for kamp som du møder på gaden. Her er der ingen regler eller aftale om hvad man må og hvad man ikke må. Der gælder kort og godt om, at uskadeliggøre modstanderen med alle de midler man har til rådighed.
Det giver sig selv, at man i klubberne ikke kan praktisere den form for kamp, da medlemmer hurtig ville blive ”slidt” op. Derfor trænes der i vid udstrækning Jiyu Keiko Kumite istedet for.
Gert Corfitzen Jürgensen
KDS Denmark

Første udg. 12.03.2005
Rev. den 13.02.2017

When Master Funakoshi arrived in Japan (from Okinawa) he was more than 50 years old and his students thought he executed his movements in a relaxed way due to his age. This relaxation is, in fact, fundamental. It is only nowadays that all is done with strength and this is actually a true contradiction.

Furthermore the evolution of competition in Karate is opposed to Karate-do ettiquette. Competition has resulted in the loss of many things in Karate-do.... but possibly, we may not have the right to criticize considering that we practiced it and now we have abandoned it! [Murakami Sensei originally trained in sports karate]. Competition, today, is not the result of practice, rather the result of practice for competition... and this is very different. A specific preparation is not pure practice!

Anyway, I believe that comparing Shotokai with other styles is not possible, because it truly is something completely different. It does not have competition as the objective, rather the liberation of body and spirit.

Tetsuji Murakami (1927 - 1987).

"In our physical movements, there are those that are natural and others that are not. Through the practice of Karate-do, we can learn to differentiate between the two and also learn to acquire natural movements. We also learn of the power that nature endowed us with and how to use it, for a man has a great deal of hidden power of which he is not aware."

Shigeru Egami (1912 - 1981).

Udklip af: Foreword of Karate-Do Nyumon (Bog: Karate-Do Nyumon af Gichin Funakoshi, Dec. 1943)

Often in practicing the advanced kata, students concentrate too much on the order and continuity of the movements, without considering the effectiveness of each technique. In extreme cases, they may have the illusion that they have mastered the kata by simply memorizing the order of the movements. It should be clear that, in reality, one must practice both basic techniques and advanced kata, and that the study of basics takes on a new and deeper meaning after one experiences more complex practice.

In traditional kata such as Bassai, the difference between simply executing the movements in the correct order and performing the kata while taking maai into account is immediately apparent. If one imagines a real opponent and performs the kata while thinking of maai, a blending of hard and soft, quick and slow elements appear quite naturally. Then each movement of the hands and feet takes the shortest possible route.

Genshin [Motonobu] Hironishi (1913 – 1999)

Karate-Dõ er Karatens rigtige brug, udført med den rette forståelse. Den der oprigtigt træner i denne Dõ og virkelig forstår Karate-Dõ bliver aldrig nemt trukket ind i en kamp.

Studerende af enhver kunstart, som klart indbefatter karate-dõ, må aldrig glemme at forædle sind og krop.

At vinde et hundrede sejre i et hundrede slag er ikke den største færdighed. At besejre fjenden, uden at kæmpe, er den største færdighed.

Gichin Funakoshi (1868 - 1957).

Kiai kommer fra mellemgulvet op gennem kroppen, videre til munden og ud i forbindelse med en udånding . . . . . . Faktisk minder det om at hoste.

Karate som selvforsvar går ud på at komme ind på modstanderen, lave en masse ravage, og derefter trække sig tilbage igen. Karate grappling er til backup.

”The karate that has been introduced to Tokyo is actually just a part of the whole. The fact that those who have learnt karate there feel it only consists of kicks & punches, and that throws & locks are only to be found in judo or jujutsu, can only be put down to a lack of understanding … Those who are thinking of the future of karate should have an open mind and strive to study the complete art”

Kenwa Mabuni, 1938