Shigeru Egami's Karate-Do Shotokai

ShigeruEgami_035Lad mig indlede denne artikel med et citat fra Shigeru Egami:
 

… Until that moment I had practiced karate with a fundamental illusion, I had confused hardness with strength and I made every effort to harden my body thinking that I would obtain more strength when hardening the body is equivalent to stopping the movement. This is a fundamental defect. I had then to start massaging and lightening the body I had struggled so many years to harden.Efter flere års forskning, fandt Shigeru Egami en effektiv måde at udføre teknikkerne på. Ved at udføre bevægelsen i en afslappet tilstand af sind og krop kunne effektiviteten øges. Dette er også grundlaget for Shotokai, og nøglen er energi og effektivitet gennem afslapning og fleksibilitet, og ikke anspændthed der genererer kraft. Med dette for øje, vil krop og sind med tiden opnår et harmonisk samspil.

Man kunne definere Shotokai Karate-Do på følgende måde:
 

  • Energi og effektivitet gennem afslapning. 
  • Krop og sind bragt i en enhed resulterer i en optimal effekt og effektivitet. 


Koncentration, tålmodighed og selvtillid bliver udviklet via træningen, disse er basiselementer til din videre udvikling indenfor Karate-Do. Shotokai egner sig derfor godt for personer, der gennem kampkunst søger efter optimal selvforsvars træning samt personlig udvikling, på en spændende og fascinerende måde.

Først og fremmest skal vi praktisere Karate som en kamp form. Med tiden, og den dermed opnåede erfaring, vil vi være i stand til at forstå den dybere mening der ligger i Karate-Do, og dermed være åbne og modtagelig for "Jita-ittai" (det at være et med sin / sine modstander / medmennesker). Dette niveau ligger på et langt højere plan end det at kunne kæmpe.


Gert Corfitzen Jürgensen
KDS Denmark
 

When Master Funakoshi arrived in Japan (from Okinawa) he was more than 50 years old and his students thought he executed his movements in a relaxed way due to his age. This relaxation is, in fact, fundamental. It is only nowadays that all is done with strength and this is actually a true contradiction.

Furthermore the evolution of competition in Karate is opposed to Karate-do ettiquette. Competition has resulted in the loss of many things in Karate-do.... but possibly, we may not have the right to criticize considering that we practiced it and now we have abandoned it! [Murakami Sensei originally trained in sports karate]. Competition, today, is not the result of practice, rather the result of practice for competition... and this is very different. A specific preparation is not pure practice!

Anyway, I believe that comparing Shotokai with other styles is not possible, because it truly is something completely different. It does not have competition as the objective, rather the liberation of body and spirit.

Tetsuji Murakami (1927 - 1987).

"In our physical movements, there are those that are natural and others that are not. Through the practice of Karate-do, we can learn to differentiate between the two and also learn to acquire natural movements. We also learn of the power that nature endowed us with and how to use it, for a man has a great deal of hidden power of which he is not aware."

Shigeru Egami (1912 - 1981).

Udklip af: Foreword of Karate-Do Nyumon (Bog: Karate-Do Nyumon af Gichin Funakoshi, Dec. 1943)

Often in practicing the advanced kata, students concentrate too much on the order and continuity of the movements, without considering the effectiveness of each technique. In extreme cases, they may have the illusion that they have mastered the kata by simply memorizing the order of the movements. It should be clear that, in reality, one must practice both basic techniques and advanced kata, and that the study of basics takes on a new and deeper meaning after one experiences more complex practice.

In traditional kata such as Bassai, the difference between simply executing the movements in the correct order and performing the kata while taking maai into account is immediately apparent. If one imagines a real opponent and performs the kata while thinking of maai, a blending of hard and soft, quick and slow elements appear quite naturally. Then each movement of the hands and feet takes the shortest possible route.

Genshin [Motonobu] Hironishi (1913 – 1999)

Karate-Dõ er Karatens rigtige brug, udført med den rette forståelse. Den der oprigtigt træner i denne Dõ og virkelig forstår Karate-Dõ bliver aldrig nemt trukket ind i en kamp.

Studerende af enhver kunstart, som klart indbefatter karate-dõ, må aldrig glemme at forædle sind og krop.

At vinde et hundrede sejre i et hundrede slag er ikke den største færdighed. At besejre fjenden, uden at kæmpe, er den største færdighed.

Gichin Funakoshi (1868 - 1957).

Kiai kommer fra mellemgulvet op gennem kroppen, videre til munden og ud i forbindelse med en udånding . . . . . . Faktisk minder det om at hoste.

Karate som selvforsvar går ud på at komme ind på modstanderen, lave en masse ravage, og derefter trække sig tilbage igen. Karate grappling er til backup.

”The karate that has been introduced to Tokyo is actually just a part of the whole. The fact that those who have learnt karate there feel it only consists of kicks & punches, and that throws & locks are only to be found in judo or jujutsu, can only be put down to a lack of understanding … Those who are thinking of the future of karate should have an open mind and strive to study the complete art”

Kenwa Mabuni, 1938